EU logos

Firma FEBIT Sp. z o.o. bierze udział w konkursie o dofinansowanie z Funduszy Unijnych projektu pt. „Urządzenia do recyclingu z automatycznym pozyskiwaniem odpadów nieorganicznych i sortowaniem na frakcje, z zastosowaniem spektroskopii 2D NIR.”, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020”. W związku z tym firma poszukuje podwykonawców do niektórych zadań w ramach projektu:

Prosimy o nadsyłanie ofert na adres:

Kontakt ikona


FEBIT Sp. z o.o.
ul. Swojczycka 38
51-501 Wroclaw

tel. +48 662 23 74 75

bądź w formacie elektronicznym na skrzynkę e-mail: febit@febit.pl.
W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt na adres jak wyżej, lub telefonicznie +48 662 23 74 75.